FRUCTOSE 1,6 BISPHOSPHATASE DEFICIENCY

\fɹˈʌktə͡ʊz wˈɒn sˈɪks ba͡ɪsfˈɒsfɐtˌe͡ɪs dɪfˈɪʃənsi], \fɹˈʌktə‍ʊz wˈɒn sˈɪks ba‍ɪsfˈɒsfɐtˌe‍ɪs dɪfˈɪʃənsi], \f_ɹ_ˈʌ_k_t_əʊ_z w_ˈɒ_n s_ˈɪ_k_s b_aɪ_s_f_ˈɒ_s_f_ɐ_t_ˌeɪ_s d_ɪ_f_ˈɪ_ʃ_ə_n_s_i]\

Definitions of FRUCTOSE 1,6 BISPHOSPHATASE DEFICIENCY

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd