AUTOMATED MANIFEST SYSTEM (AMS)

\ˈɔːtəmˌe͡ɪtɪd mˈanɪfˌɛst sˈɪstəm amz], \ˈɔːtəmˌe‍ɪtɪd mˈanɪfˌɛst sˈɪstəm amz], \ˈɔː_t_ə_m_ˌeɪ_t_ɪ_d m_ˈa_n_ɪ_f_ˌɛ_s_t s_ˈɪ_s_t_ə_m__ a_m_z]\

Definitions of AUTOMATED MANIFEST SYSTEM (AMS)

Sort: Oldest first
 
1910 - Black's Law Dictionary (2nd edition)
By Henry Campbell Black