ACCELERATING CENTER OF THE HEART

\ɐksˈɛləɹˌe͡ɪtɪŋ sˈɛntəɹ ɒvðə hˈɑːt], \ɐksˈɛləɹˌe‍ɪtɪŋ sˈɛntəɹ ɒvðə hˈɑːt], \ɐ_k_s_ˈɛ_l_ə_ɹ_ˌeɪ_t_ɪ_ŋ s_ˈɛ_n_t_ə_ɹ ɒ_v_ð_ə h_ˈɑː_t]\

Definitions of ACCELERATING CENTER OF THE HEART

Sort: Oldest first
 
1916 - Appleton's medical dictionary
By Smith Ely Jelliffe