MOMORDICA LUFFA

\məmˈɔːdɪkə lˈʌfə], \məmˈɔːdɪkə lˈʌfə], \m_ə_m_ˈɔː_d_ɪ_k_ə l_ˈʌ_f_ə]\

Definitions of MOMORDICA LUFFA

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd

Word of the day

strumoderma

  • Scrofuloderma. Same as Scrofuloderma.
View More