PORCINE XENOGRAFT DRESSING

\pˈɔːsiːn zˈɛnəɡɹˌaft dɹˈɛsɪŋ], \pˈɔːsiːn zˈɛnəɡɹˌaft dɹˈɛsɪŋ], \p_ˈɔː_s_iː_n z_ˈɛ_n_ə_ɡ_ɹ_ˌa_f_t d_ɹ_ˈɛ_s_ɪ_ŋ]\

Definitions of PORCINE XENOGRAFT DRESSING

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd