IRREVERSIBLE STEERING GEAR

\ɪɹɪvˈɜːsəbə͡l stˈi͡əɹɪŋ ɡˈi͡ə], \ɪɹɪvˈɜːsəbə‍l stˈi‍əɹɪŋ ɡˈi‍ə], \ɪ_ɹ_ɪ_v_ˈɜː_s_ə_b_əl s_t_ˈiə_ɹ_ɪ_ŋ ɡ_ˈiə]\
Sort: Oldest first
 
2010 - New Age Dictionary Database
By Oddity Software
 
1913 - Webster's Revised Unabridged Dictionary
By Noah Webster.