INCISOR FOSSAE OF THE INFERIOR MAXILLA

\ɪnsˈa͡ɪzə fˈɒsiː ɒvðɪ ɪnfˈi͡əɹɪə maksˈɪlə], \ɪnsˈa‍ɪzə fˈɒsiː ɒvðɪ ɪnfˈi‍əɹɪə maksˈɪlə], \ɪ_n_s_ˈaɪ_z_ə f_ˈɒ_s_iː_ ɒ_v_ð_ɪ_ ɪ_n_f_ˈiə_ɹ_ɪ__ə m_a_k_s_ˈɪ_l_ə]\

Definitions of INCISOR FOSSAE OF THE INFERIOR MAXILLA

Sort: Oldest first
 
1916 - Appleton's medical dictionary
By Smith Ely Jelliffe