INCISOR CANAL

\ɪnsˈa͡ɪzə kənˈal], \ɪnsˈa‍ɪzə kənˈal], \ɪ_n_s_ˈaɪ_z_ə k_ə_n_ˈa_l]\
Sort: Oldest first
 
1898 - American pocket medical dictionary
By Willam Alexander Newman Dorland
 
1916 - Appleton's medical dictionary
By Smith Ely Jelliffe