DIARTHROSIS OBLIQUA ACCESSORIA

\dˌa͡ɪəɹəθɹˈə͡ʊsɪs əblˈɪkwəɹ ɐksɪsˈɔːɹi͡ə], \dˌa‍ɪəɹəθɹˈə‍ʊsɪs əblˈɪkwəɹ ɐksɪsˈɔːɹi‍ə], \d_ˌaɪ_ə_ɹ_ə_θ_ɹ_ˈəʊ_s_ɪ_s ə_b_l_ˈɪ_k_w_ə_ɹ ɐ_k_s_ɪ_s_ˈɔː_ɹ_iə]\

Definitions of DIARTHROSIS OBLIQUA ACCESSORIA

Sort: Oldest first
 
1916 - Appleton's medical dictionary
By Smith Ely Jelliffe