VENAE PTERYGOIDEAE PYLORICA

\vˈɛniː tˈɜːɹɪɡˌɔ͡ɪdiː pa͡ɪlˈɔːɹɪkə], \vˈɛniː tˈɜːɹɪɡˌɔ‍ɪdiː pa‍ɪlˈɔːɹɪkə], \v_ˈɛ_n_iː t_ˈɜː_ɹ_ɪ_ɡ_ˌɔɪ_d_iː p_aɪ_l_ˈɔː_ɹ_ɪ_k_ə]\

Definitions of VENAE PTERYGOIDEAE PYLORICA

Sort: Oldest first
 
1916 - Appleton's medical dictionary
By Smith Ely Jelliffe