TRANSVENOUS ELECTRICAL ABLATION

\tɹansvənəs ɪlˈɛktɹɪkə͡l ɐblˈe͡ɪti͡ən], \tɹansvənəs ɪlˈɛktɹɪkə‍l ɐblˈe‍ɪti‍ən], \t_ɹ_a_n_s_v_ə_n_ə_s ɪ_l_ˈɛ_k_t_ɹ_ɪ_k_əl ɐ_b_l_ˈeɪ_t_iə_n]\

Definitions of TRANSVENOUS ELECTRICAL ABLATION

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd