SYSTEME INTERNATIONAL D'UNITES

\sˈɪstəm ˌɪntənˈaʃənə͡l djuːnˈa͡ɪts], \sˈɪstəm ˌɪntənˈaʃənə‍l djuːnˈa‍ɪts], \s_ˈɪ_s_t_ə_m ˌɪ_n_t_ə_n_ˈa_ʃ_ə_n_əl d_j_uː_n_ˈaɪ_t_s]\

Definitions of SYSTEME INTERNATIONAL D'UNITES

Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University