METHANE OXIDIZING BACTERIA

\mˈiːθe͡ɪn ˈɒksɪdˌa͡ɪzɪŋ baktˈi͡əɹɪə], \mˈiːθe‍ɪn ˈɒksɪdˌa‍ɪzɪŋ baktˈi‍əɹɪə], \m_ˈiː_θ_eɪ_n ˈɒ_k_s_ɪ_d_ˌaɪ_z_ɪ_ŋ b_a_k_t_ˈiə_ɹ_ɪ__ə]\

Definitions of METHANE OXIDIZING BACTERIA

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd