LINIMENT ANTIHEMORRHOIDALE DE SIEUR ANDRY

\lˈɪnɪmənt ˌantɪhˈɛməɹˌɔ͡ɪde͡ɪl də sˈiːɜːɹ ˈandɹi], \lˈɪnɪmənt ˌantɪhˈɛməɹˌɔ‍ɪde‍ɪl də sˈiːɜːɹ ˈandɹi], \l_ˈɪ_n_ɪ_m_ə_n_t ˌa_n_t_ɪ_h_ˈɛ_m_ə_ɹ_ˌɔɪ_d_eɪ_l d_ə s_ˈiː__ɜː_ɹ ˈa_n_d_ɹ_i]\

Definitions of LINIMENT ANTIHEMORRHOIDALE DE SIEUR ANDRY

Sort: Oldest first
 
1846 - Medical lexicon: a dictionary of medical science
By Robley Dunglison

Word of the day

Denmark satin

  • See under Satin.
View More