LACRIMAL APPARATUS DISEASE

\lˈakɹɪmə͡l ˌapəɹˈe͡ɪtəs dɪzˈiːz], \lˈakɹɪmə‍l ˌapəɹˈe‍ɪtəs dɪzˈiːz], \l_ˈa_k_ɹ_ɪ_m_əl ˌa_p_ə_ɹ_ˈeɪ_t_ə_s d_ɪ_z_ˈiː_z]\

Definitions of LACRIMAL APPARATUS DISEASE

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd