INSPIRATORY RESERVE VOLUMES

\ˈɪnspɪɹətəɹˌi ɹɪsˈɜːv vˈɒljuːmz], \ˈɪnspɪɹətəɹˌi ɹɪsˈɜːv vˈɒljuːmz], \ˈɪ_n_s_p_ɪ_ɹ_ə_t_ə_ɹ_ˌi ɹ_ɪ_s_ˈɜː_v v_ˈɒ_l_j_uː_m_z]\

Definitions of INSPIRATORY RESERVE VOLUMES

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd