INFLAMMATORY BOWEL DISEASES

\ɪnflˈamətəɹˌi bˈa͡ʊə͡l dɪzˈiːzɪz], \ɪnflˈamətəɹˌi bˈa‍ʊə‍l dɪzˈiːzɪz], \ɪ_n_f_l_ˈa_m_ə_t_ə_ɹ_ˌi b_ˈaʊ_əl d_ɪ_z_ˈiː_z_ɪ_z]\

Definitions of INFLAMMATORY BOWEL DISEASES

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd