GRANULOCYTE COLONY STIMULATING FACTOR

\ɡɹanjˈʊləsˌa͡ɪt kˈɒlənɪ stˈɪmjʊlˌe͡ɪtɪŋ fˈaktə], \ɡɹanjˈʊləsˌa‍ɪt kˈɒlənɪ stˈɪmjʊlˌe‍ɪtɪŋ fˈaktə], \ɡ_ɹ_a_n_j_ˈʊ_l_ə_s_ˌaɪ_t k_ˈɒ_l_ə_n_ɪ s_t_ˈɪ_m_j_ʊ_l_ˌeɪ_t_ɪ_ŋ f_ˈa_k_t_ə]\

Definitions of GRANULOCYTE COLONY STIMULATING FACTOR

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd