GRANULOCYTE CHEMOTACTIC PEPTIDE INTERLEUKIN 8

\ɡɹanjˈʊləsˌa͡ɪt kˌiːmə͡ʊtˈaktɪk pˈɛpta͡ɪd ˌɪntəlˈuːkɪn ˈe͡ɪt], \ɡɹanjˈʊləsˌa‍ɪt kˌiːmə‍ʊtˈaktɪk pˈɛpta‍ɪd ˌɪntəlˈuːkɪn ˈe‍ɪt], \ɡ_ɹ_a_n_j_ˈʊ_l_ə_s_ˌaɪ_t k_ˌiː_m_əʊ_t_ˈa_k_t_ɪ_k p_ˈɛ_p_t_aɪ_d ˌɪ_n_t_ə_l_ˈuː_k_ɪ_n ˈeɪ_t]\

Definitions of GRANULOCYTE CHEMOTACTIC PEPTIDE INTERLEUKIN 8

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd