GANGLIONIC NERVOUS SYSTEM

\ɡˌaŋɡlɪˈɒnɪk nˈɜːvəs sˈɪstəm], \ɡˌaŋɡlɪˈɒnɪk nˈɜːvəs sˈɪstəm], \ɡ_ˌa_ŋ_ɡ_l_ɪ__ˈɒ_n_ɪ_k n_ˈɜː_v_ə_s s_ˈɪ_s_t_ə_m]\

Definitions of GANGLIONIC NERVOUS SYSTEM

Sort: Oldest first
 
1916 - Appleton's medical dictionary
By Smith Ely Jelliffe