EXCITATORY AMINO ACID AGONIST

\ɛksˈɪtətəɹˌi ɐmˈiːnə͡ʊ ˈasɪd ˈaɡənˌɪst], \ɛksˈɪtətəɹˌi ɐmˈiːnə‍ʊ ˈasɪd ˈaɡənˌɪst], \ɛ_k_s_ˈɪ_t_ə_t_ə_ɹ_ˌi_ ɐ_m_ˈiː_n_əʊ ˈa_s_ɪ_d ˈa_ɡ_ə_n_ˌɪ_s_t]\

Definitions of EXCITATORY AMINO ACID AGONIST

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd