DEPRIMENS AURICULAE

\dɪpɹˈa͡ɪmɛnz ˈɔːɹɪkjˌʊliː], \dɪpɹˈa‍ɪmɛnz ˈɔːɹɪkjˌʊliː], \d_ɪ_p_ɹ_ˈaɪ_m_ɛ_n_z ˈɔː_ɹ_ɪ_k_j_ˌʊ_l_iː]\

Definitions of DEPRIMENS AURICULAE

Sort: Oldest first
 
1846 - Medical lexicon: a dictionary of medical science
By Robley Dunglison