COMMUNICATION AIDS FOR DISABLED

\kəmjˌuːnɪkˈe͡ɪʃən ˈe͡ɪdz fɔː dˌɪsˈe͡ɪbə͡ld], \kəmjˌuːnɪkˈe‍ɪʃən ˈe‍ɪdz fɔː dˌɪsˈe‍ɪbə‍ld], \k_ə_m_j_ˌuː_n_ɪ_k_ˈeɪ_ʃ_ə_n ˈeɪ_d_z f_ɔː d_ˌɪ_s_ˈeɪ_b_əl_d]\

Definitions of COMMUNICATION AIDS FOR DISABLED

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd