APPLICATIVE ORDER REDUCTION

\ˈaplɪkətˌɪv ˈɔːdə ɹɪdˈʌkʃən], \ˈaplɪkətˌɪv ˈɔːdə ɹɪdˈʌkʃən], \ˈa_p_l_ɪ_k_ə_t_ˌɪ_v ˈɔː_d_ə ɹ_ɪ_d_ˈʌ_k_ʃ_ə_n]\

Definitions of APPLICATIVE ORDER REDUCTION

Sort: Oldest first
 
1985 - The Free On-line Dictionary of Computing
By Denis Howe