ANATOLI YEVGENEVICH KARPOV

\ˈanɐtˌɒli jˈɛvd͡ʒənˌɛvɪt͡ʃ kˈɑːpɒv], \ˈanɐtˌɒli jˈɛvd‍ʒənˌɛvɪt‍ʃ kˈɑːpɒv], \ˈa_n_ɐ_t_ˌɒ_l_i j_ˈɛ_v_dʒ_ə_n_ˌɛ_v_ɪ_tʃ k_ˈɑː_p_ɒ_v]\

Definitions of ANATOLI YEVGENEVICH KARPOV

Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd