AGENCY BY APPOINTMENT

\ˈe͡ɪd͡ʒənsi ba͡ɪ ɐpˈɔ͡ɪntmənt], \ˈe‍ɪd‍ʒənsi ba‍ɪ ɐpˈɔ‍ɪntmənt], \ˈeɪ_dʒ_ə_n_s_i b_aɪ ɐ_p_ˈɔɪ_n_t_m_ə_n_t]\

Definitions of AGENCY BY APPOINTMENT

Sort: Oldest first
 
1910 - Black's Law Dictionary (2nd edition)
By Henry Campbell Black