ADENOCARCINOMA, BRONCHIOLO ALVEOLAR

\ˌadənˌɒkɑːsɪnˈə͡ʊmə], \ˌadənˌɒkɑːsɪnˈə‍ʊmə], \ˌa_d_ə_n_ˌɒ_k_ɑː_s_ɪ_n_ˈəʊ_m_ə]\

Definitions of ADENOCARCINOMA, BRONCHIOLO ALVEOLAR

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd