TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOPY

\tɹansmˈɪʃən ɪlˈɛktɹɒn mˈa͡ɪkɹəskəpɪ], \tɹansmˈɪʃən ɪlˈɛktɹɒn mˈa‍ɪkɹəskəpɪ], \t_ɹ_a_n_s_m_ˈɪ_ʃ_ə_n ɪ_l_ˈɛ_k_t_ɹ_ɒ_n m_ˈaɪ_k_ɹ_ə_s_k_ə_p_ɪ]\

Definitions of TRANSMISSION ELECTRON MICROSCOPY

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd