TRANSMISSIBLE ENTERITIS VIRUS OF TURKEYS

\tɹansmˈɪsəbə͡l ˌɛntəɹˈa͡ɪtɪs vˈa͡ɪɹəs ɒv tˈɜːkɪz], \tɹansmˈɪsəbə‍l ˌɛntəɹˈa‍ɪtɪs vˈa‍ɪɹəs ɒv tˈɜːkɪz], \t_ɹ_a_n_s_m_ˈɪ_s_ə_b_əl ˌɛ_n_t_ə_ɹ_ˈaɪ_t_ɪ_s v_ˈaɪ_ɹ_ə_s ɒ_v t_ˈɜː_k_ɪ_z]\

Definitions of TRANSMISSIBLE ENTERITIS VIRUS OF TURKEYS

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd