TRANSFUSION TRANSMITTED VIRUSES

\tɹansfjˈuːʒən tɹansmˈɪtɪd vˈa͡ɪɹəsɪz], \tɹansfjˈuːʒən tɹansmˈɪtɪd vˈa‍ɪɹəsɪz], \t_ɹ_a_n_s_f_j_ˈuː_ʒ_ə_n t_ɹ_a_n_s_m_ˈɪ_t_ɪ_d v_ˈaɪ_ɹ_ə_s_ɪ_z]\

Definitions of TRANSFUSION TRANSMITTED VIRUSES

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd