THIAMINE TETRAHYDROFURFURYL DISULFIDE

\θˈa͡ɪəmˌa͡ɪn tˈɛtɹɑːɹˌa͡ɪdɹəfˌɜːfjʊɹˌɪl dˈa͡ɪsəlfˌa͡ɪd], \θˈa‍ɪəmˌa‍ɪn tˈɛtɹɑːɹˌa‍ɪdɹəfˌɜːfjʊɹˌɪl dˈa‍ɪsəlfˌa‍ɪd], \θ_ˈaɪ_ə_m_ˌaɪ_n t_ˈɛ_t_ɹ_ɑː_ɹ_ˌaɪ_d_ɹ_ə_f_ˌɜː_f_j_ʊ_ɹ_ˌɪ_l d_ˈaɪ_s_ə_l_f_ˌaɪ_d]\

Definitions of THIAMINE TETRAHYDROFURFURYL DISULFIDE

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd