SI ROMAE SITIS ROMANO VIVITE MORE

\sˈiː ɹˈɒmiː sˈa͡ɪtɪs ɹə͡ʊmˈɑːnə͡ʊ vˈɪvɪt mˈɔː], \sˈiː ɹˈɒmiː sˈa‍ɪtɪs ɹə‍ʊmˈɑːnə‍ʊ vˈɪvɪt mˈɔː], \s_ˈiː ɹ_ˈɒ_m_iː s_ˈaɪ_t_ɪ_s ɹ_əʊ_m_ˈɑː_n_əʊ v_ˈɪ_v_ɪ_t m_ˈɔː]\

Definitions of SI ROMAE SITIS ROMANO VIVITE MORE

Sort: Oldest first
 
1895 - Glossary of terms and phrases
By Henry Percy Smith