SEQUENTIAL ORAL CONTRACEPTIVES

\siːkwˈɛnʃə͡l ˈɔːɹə͡l kˌɒntɹəsˈɛptɪvz], \siːkwˈɛnʃə‍l ˈɔːɹə‍l kˌɒntɹəsˈɛptɪvz], \s_iː_k_w_ˈɛ_n_ʃ_əl ˈɔː_ɹ_əl k_ˌɒ_n_t_ɹ_ə_s_ˈɛ_p_t_ɪ_v_z]\

Definitions of SEQUENTIAL ORAL CONTRACEPTIVES

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd