SELECTIVE ESTROGEN RECEPTOR MODULATOR

\sɪlˈɛktɪv ˈɛstɹəd͡ʒən ɹɪsˈɛptə mˈɒdjʊlˌe͡ɪtə], \sɪlˈɛktɪv ˈɛstɹəd‍ʒən ɹɪsˈɛptə mˈɒdjʊlˌe‍ɪtə], \s_ɪ_l_ˈɛ_k_t_ɪ_v ˈɛ_s_t_ɹ_ə_dʒ_ə_n ɹ_ɪ_s_ˈɛ_p_t_ə m_ˈɒ_d_j_ʊ_l_ˌeɪ_t_ə]\

Definitions of SELECTIVE ESTROGEN RECEPTOR MODULATOR

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd