RESTRICTION MODIFICATION SYSTEMS

\ɹɪstɹˈɪkʃən mˌɒdɪfɪkˈe͡ɪʃən sˈɪstəmz], \ɹɪstɹˈɪkʃən mˌɒdɪfɪkˈe‍ɪʃən sˈɪstəmz], \ɹ_ɪ_s_t_ɹ_ˈɪ_k_ʃ_ə_n m_ˌɒ_d_ɪ_f_ɪ_k_ˈeɪ_ʃ_ə_n s_ˈɪ_s_t_ə_m_z]\

Definitions of RESTRICTION MODIFICATION SYSTEMS

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd