PREMATURE ATRIAL CONTRACTION

\pɹɪmət͡ʃˈʊ͡əɹ ˈatɹɪəl kəntɹˈakʃən], \pɹɪmət‍ʃˈʊ‍əɹ ˈatɹɪəl kəntɹˈakʃən], \p_ɹ_ɪ_m_ə_tʃ_ˈʊə_ɹ ˈa_t_ɹ_ɪ__ə_l k_ə_n_t_ɹ_ˈa_k_ʃ_ə_n]\

Definitions of PREMATURE ATRIAL CONTRACTION

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd