PLUMBI ACETAS

\plˈʌmba͡ɪ ˈasɪtəz], \plˈʌmba‍ɪ ˈasɪtəz], \p_l_ˈʌ_m_b_aɪ_ ˈa_s_ɪ_t_ə_z]\
Sort: Oldest first
 
  • P. superacetas-p. Acetas dilutum alcoholicum, Liquor plumbi subacetatis dilutus -p. Acidulus siccus, Plumbi superacetas- p. Carbonas, P. subcarbonas.
1846 - Medical lexicon: a dictionary of medical science
By Robley Dunglison