OBSTRUCTIVE DYSMENORRHEA, DYSMENORRHAEA

\ɒbstɹˈʌktɪv dˈɪsmənˌɒɹi͡ə], \ɒbstɹˈʌktɪv dˈɪsmənˌɒɹi‍ə], \ɒ_b_s_t_ɹ_ˈʌ_k_t_ɪ_v d_ˈɪ_s_m_ə_n_ˌɒ_ɹ_iə]\

Definitions of OBSTRUCTIVE DYSMENORRHEA, DYSMENORRHAEA

Sort: Oldest first
 
1920 - A practical medical dictionary.
By Stedman, Thomas Lathrop