MOUSSELINE DE SOIE

\mˈuːsɪlˌa͡ɪn də sˈɔ͡ɪ], \mˈuːsɪlˌa‍ɪn də sˈɔ‍ɪ], \m_ˈuː_s_ɪ_l_ˌaɪ_n d_ə s_ˈɔɪ]\
Sort: Oldest first
 
2010 - New Age Dictionary Database
By Oddity Software
 
1913 - Webster's Revised Unabridged Dictionary
By Noah Webster.