KONSTANTIN SERGEYEVICH STANISLAVSKY

\kˈɒnstantˌɪn sˈɜːd͡ʒe͡ɪvˌɪt͡ʃ stˌanɪslˈavski], \kˈɒnstantˌɪn sˈɜːd‍ʒe‍ɪvˌɪt‍ʃ stˌanɪslˈavski], \k_ˈɒ_n_s_t_a_n_t_ˌɪ_n s_ˈɜː_dʒ_eɪ_v_ˌɪ_tʃ s_t_ˌa_n_ɪ_s_l_ˈa_v_s_k_i]\

Definitions of KONSTANTIN SERGEYEVICH STANISLAVSKY

Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd