INTRANSITIVE VERB FORM

\ɪntɹˈansɪtˌɪv vˈɜːb fˈɔːm], \ɪntɹˈansɪtˌɪv vˈɜːb fˈɔːm], \ɪ_n_t_ɹ_ˈa_n_s_ɪ_t_ˌɪ_v v_ˈɜː_b f_ˈɔː_m]\

Definitions of INTRANSITIVE VERB FORM

Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd