IMMUNOFLUORESCENCE ANTIBODY TEST, INDIRECT

\ɪmjˌuːnəflʊ͡əɹˈɛsəns ˈantɪbˌɒdi tˈɛst], \ɪmjˌuːnəflʊ‍əɹˈɛsəns ˈantɪbˌɒdi tˈɛst], \ɪ_m_j_ˌuː_n_ə_f_l_ʊə_ɹ_ˈɛ_s_ə_n_s ˈa_n_t_ɪ_b_ˌɒ_d_i t_ˈɛ_s_t]\

Definitions of IMMUNOFLUORESCENCE ANTIBODY TEST, INDIRECT

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd