Dictionary.net

Loading...

Usage examples for IAJ

  1. Oni ofte parolas pri la instinkto de iaj bestoj, precipe de la hundoj. – The Esperantist, Complete by Various
  2. Tiu titolo rememorigas al mi strangan fakton, kiun mi okulvidis, kiu en la momento tre ridigis min kaj kiu, poste, pripensigis min; mi estis devigita kredi, ke iaj bestoj povas kalkuli. – The Esperantist, Complete by Various
X