Alphabet:
Loading...

Usage examples for IAJ

  1. Oni ofte parolas pri la instinkto de iaj bestoj precipe de la hundoj ” – The Esperantist, Complete by Various
  2. “ Tiu titolo rememorigas al mi strangan fakton kiun mi okulvidis kiu en la momento tre ridigis min kaj kiu poste pripensigis min mi estis devigita kredi ke iaj bestoj povas kalkuli ” – The Esperantist, Complete by Various