GENERALIZED CONVULSIVE EPILEPSY

\d͡ʒˈɛnəɹə͡lˌa͡ɪzd kənvˈʌlsɪv ˈɛpɪlˌɛpsi], \d‍ʒˈɛnəɹə‍lˌa‍ɪzd kənvˈʌlsɪv ˈɛpɪlˌɛpsi], \dʒ_ˈɛ_n_ə_ɹ_əl_ˌaɪ_z_d k_ə_n_v_ˈʌ_l_s_ɪ_v ˈɛ_p_ɪ_l_ˌɛ_p_s_i]\

Definitions of GENERALIZED CONVULSIVE EPILEPSY

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd