FIBROUS CONNECTIVE TISSUE

\fˈɪbɹəs kənˈɛktɪv tˈɪʃuː], \fˈɪbɹəs kənˈɛktɪv tˈɪʃuː], \f_ˈɪ_b_ɹ_ə_s k_ə_n_ˈɛ_k_t_ɪ_v t_ˈɪ_ʃ_uː]\

Definitions of FIBROUS CONNECTIVE TISSUE

Sort: Oldest first
 
1916 - Appleton's medical dictionary
By Smith Ely Jelliffe