EXTRACTUM CASCARAE SAGRADAE

\ˈɛkstɹaktəm kˈaskɐɹˌiː sˈaɡɹɐdˌiː], \ˈɛkstɹaktəm kˈaskɐɹˌiː sˈaɡɹɐdˌiː], \ˈɛ_k_s_t_ɹ_a_k_t_ə_m k_ˈa_s_k_ɐ_ɹ_ˌiː s_ˈa_ɡ_ɹ_ɐ_d_ˌiː]\

Definitions of EXTRACTUM CASCARAE SAGRADAE

Sort: Oldest first
 
1916 - Appleton's medical dictionary
By Smith Ely Jelliffe