EXCESSIVE SOMNOLENCE DISORDER

\ɛksˈɛsɪv sˈɒmnələns dɪsˈɔːdə], \ɛksˈɛsɪv sˈɒmnələns dɪsˈɔːdə], \ɛ_k_s_ˈɛ_s_ɪ_v s_ˈɒ_m_n_ə_l_ə_n_s d_ɪ_s_ˈɔː_d_ə]\

Definitions of EXCESSIVE SOMNOLENCE DISORDER

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd