EQUITY CREDIT LINE

\ˈɛkwɪti kɹˈɛdɪt lˈa͡ɪn], \ˈɛkwɪti kɹˈɛdɪt lˈa‍ɪn], \ˈɛ_k_w_ɪ_t_i k_ɹ_ˈɛ_d_ɪ_t l_ˈaɪ_n]\

Definitions of EQUITY CREDIT LINE

Sort: Oldest first
 
2006 - WordNet 3.0
By Princeton University
 
2011 - English Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd