DISORDERS OF INITIATING AND MAINTAINING SLEEP

\dɪsˈɔːdəz ɒv ɪnˈɪʃɪˌe͡ɪtɪŋ and me͡ɪntˈe͡ɪnɪŋ slˈiːp], \dɪsˈɔːdəz ɒv ɪnˈɪʃɪˌe‍ɪtɪŋ and me‍ɪntˈe‍ɪnɪŋ slˈiːp], \d_ɪ_s_ˈɔː_d_ə_z ɒ_v ɪ_n_ˈɪ_ʃ_ɪ__ˌeɪ_t_ɪ_ŋ__ a_n_d m_eɪ_n_t_ˈeɪ_n_ɪ_ŋ s_l_ˈiː_p]\

Definitions of DISORDERS OF INITIATING AND MAINTAINING SLEEP

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd