CONSERVATION OF NATURAL RESOURCES

\kˌɒnsəvˈe͡ɪʃən ɒv nˈat͡ʃəɹə͡l ɹɪzˈɔːsɪz], \kˌɒnsəvˈe‍ɪʃən ɒv nˈat‍ʃəɹə‍l ɹɪzˈɔːsɪz], \k_ˌɒ_n_s_ə_v_ˈeɪ_ʃ_ə_n ɒ_v n_ˈa_tʃ_ə_ɹ_əl ɹ_ɪ_z_ˈɔː_s_ɪ_z]\

Definitions of CONSERVATION OF NATURAL RESOURCES

Sort: Oldest first
 
2010 - Medical Dictionary Database
By DataStellar Co., Ltd